RUT-AVDRAG

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUTavdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET?
1 Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
2 Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Ta del av utförligare information