REN MILJÖVÄNLIG SÅPA. INTE DOKUSÅPA.

NÅGRA RIKTMÄRKEN I VÅR MILJÖPOLICY
– Ständigt förbättra vårt miljöarbete och vår miljöprestanda.
– Minimera transporternas miljöpåverkan.
– Ställa miljökrav vid alla inköp och upphandlingar samt verka för att våra leverantörer tillhandahåller varor och tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.
– Reducera miljöeffekterna med hjälp av bästa tillgängliga teknik där detta är ekonomiskt genomförbart.
– Motivera våra medarbetare och kunder till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
– Arbeta för att minimera och återföra våra restprodukter till materialkretsloppet.