SNÖRAPPORT

Mars

Mycket snö. Nu har styrelsen beställt snöröjning på tak och gårdar.